byggnaden is & berg

När Höga Kusten fått sin Världsarvsstatus år 2000, fanns idén att skapa ett besökscentrum som en naturlig utgångspunkt för de besökare som kommer till världsarvet. Valet föll på att bygga ett nytt naturum på den plats där Skule naturum redan fanns. Till byggandet av naturum Höga Kusten utlystes en arkitekttävling som vanns av White arkitekter, som fick uppdraget att formge den nya naturumbyggnaden.

Byggnaden, som stod klar 2007, heter "is & berg", är inspirerad av kontrasten mellan de höga bergen, djupa havet, istiden och landhöjningen. Glas och betong har fått illustrera havet och berget.


förvaltare och finansiering

Naturum Höga Kusten förvaltas av Länsstyrelsen Västernorrland. Ägare är naturvårdsverket.

Byggnaden och den fasta utställningen finansierades av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Västernorrland, Riksantikvarieämbetet, EU:s strukturfond Mål 1 samt medfinansiärerna Örnsköldsviks och Kramfors kommuner, Landstinget i Västernorrland och Docksta Bordtennisklubb.  

Naturum. Foto: Kerstin Wörler

Naturum. Foto: Kerstin Wörler