Utställningar

Här visar vi en spännande och färgsprakande utställning om hur världsarvet Höga Kusten har formats av de geologiska processer som pågår i området sedan den senaste nedisningens avsmältning.

På naturum vill vi inspirera dig att besöka den fantastiska natur som finns i Höga Kusten-området. Vi presenterar 21 platser som alla bär spår av landhöjningen. I utställningen lär du dig mer om vår unika kust och landhöjningen. Upptäck utställningen själv eller delta i en rundtur med en av våra kunniga guider.

På naturum finns det flera utställningar.

Vår permanenta utställning heter Avtryck och visar dig hur landhöjningen går till och vilka avtryck havet har lämnat vid stranden allt eftersom landet har höjt sig. Kalottberg, klapperfält, avsnörda havsvikar, urspolade grottor, sediment och människans bosättningar och anpassningar till det ständigt förändrade landskapet. Du får även läsa om dem personer som upptäckt landhöjningen.

I hjärtat av byggnaden finns ett flyttblock - ett rum som släpper in dagsljuset ovanifrån genom stora takfönster. Här visar vi tillfälliga utställningar.

I det andra "flyttblocket" visas videoinstallationen 8mm med musik som skildrar landhöjningen i Höga Kusten-området.

Landhöjningsmodellen och Höga Kusten-spelet är nytillkomna delar som har tagits fram av Technichus och dessa har tidigare ingått i utställningen Upptäck jorden.

Det finns tre öar, eller infobarer, där kan du fördjupa dig mer i filmer och sagor. Det finns även fördjupningstexter i pärmar. Och i läshörnan har vi bösker för både stora och små besökare.

Kort och gott — här finns mycket att göra.

Välkommen in!

Utställningen Avtryck. Foto: John Granbo

Utställningen Avtryck. Foto: John Granbo