Avtryck - vår permanenta utställning

Vår permanenta utställning tar dig med till ett urval av platser som vittnar om landhöjningen sedan den senaste istiden — " 300 meterpå 13 000 år".

De 21 platserna visar dig vilka avtryck havet har lämnat vid stranden allt eftersom landet har höjt sig. Du kan läsa om hur ett kalottberg bildas, varför klapperfältens stenar är runda, hur grottor och skrevor har spolats ur av havet trots att de ligger200 meteröver dagens havsnivå.

Den allra högsta kustlinjen hittar du på Skuleberget,286 möver den nuvarande havsytan. Du får lära dig mer om vad som har orsakat landhöjningen och vilka som först upptäckte den. I infobarerna kan du fördjupa dig i fakta och titta på bilder från Höga Kusten.

 
Det är White arkitekter som har formgivit den fasta utställningen, "Avtryck". I utställningen har även serietecknaren Mats Jonsson och konstnärerna Dag Wallin och Karin Olsén Öberg medverkat med serier, skulpturer och akvareller.

Bildspelet "Ditt avtryck" är utformat av Pelle Kronstedt och Peter Norrman och innehåller bilder från boende och besökare i världsarvet Höga Kusten som har lämnat in sina foton.

Utställningsproducent var Per Sander, Länsstyrelsen Västernorrland, Grafisk formgivning av hemsida, fördjupningsmaterial till utställningen och trycksaker: Susanne Ekelund, SEIDEA. Kontakta naturum Höga Kusten om du önskar information om vilka mer som bidragit till att förverkliga utställningen.  

Utställningen Avtryck på naturum Höga Kusten. Foto: John Granbo, Länsstyrelsen i Västernorrland
Uställningen Avtryck på naturum Höga Kusten. Foto: John Granbo, Länsstyrelsen i Västernorrland
Avtryck -den permanenta utställningen på naturum Höga Kusten. Foto: John Granbo