Lupptäcktsfärder

Söndag 12 aug kl. 11.00

Varje söndag går vi ut på lupptäcksfärder. Vi tar luppar till hjälp för att syna allt smått som finns i naturen. Olika teman varje söndag, med allt från att håva vattenorganismer, till att upptäcka hur lavar egentligen ser ut.

Vi riktar oss främst mot barn från 4 år och uppåt.

Samling på naturum och vi rör oss i närområdet. 30 minuter till 1 timme.

Foto: Anna Carlemalm