Lupptäcktsfärd


Söndag 13 augusti kl. 11.00

Varje söndag går vi ut på lupptäcksfärder. Vi tar luppar till hjälp för att syna allt smått som finns i naturen. Olika teman varje söndag, med allt från att håva vattenorganismer, till att upptäcka hur lavar egentligen ser ut.

Vi riktar oss främst mot barn från 4 år.

Samling på naturum och vi rör oss i närområdet.

30 minuter till 1 timme.

Bärfis. Foto: naturum

Bärfis. Foto: naturum