Månskenstur vid Skuleberget

 

Lördag 3 mars kl. 20.00

Vi skidar från naturum Höga Kusten norrut längs
Höga Kustenleden och viker sedan eventuellt av mot berget.
Där får vi en vacker vy över Skuleberget norrifrån.
Tillbaka över hygget blir det några härliga utförslöpor.

Vi samlas vid naturum Höga Kusten. Turen tar 3-4 timmar.
Medtag fika och pannlampa om månen går i moln.
Turen är inte så krävande men skidvana krävs. Turen är väderberoende.

Obligatorisk föranmälan på 070 - 816 86 88 senast 1 mars.
Begränsat antal platser!

Vy över Skuelberget

Skuleberget. Foto: Anna Carlemalm