Ringmärkning av fåglar vid Skags Udde

Lördag 15 septenber kl. 6.00

Fåglar är djur som är rätt lätta att få syn på men ändå så är det något alldeles speciellt att se dem i handen.

Denna morgon får vi vara med och ringmärka fåglar vid Skags Udde. Ringmärkningen har gett många svar på fåglars flyttvägar och övervintringsområden.

Tillsammans med Ångermanlands ornitologiska förening får vi se hur det går till att ringmärka fåglar.

Vi håller på till kl. 11. Aktiviteten ställs in vid regn.
Vi har söndagen 16 september som reservdag.
Vi samlas vid parkeringen och kommer att hålla oss i närheten.

Rödhake. Foto: Johan Hammar