Sommarvandring i Halsviksravinen

Måndag 17 juli kl. 18.00

Vi upptäcker naturreservatet Halsviksravinen tillsammans. Här i lövskogen frodas växter som myskmadra, tandrot och hässleklocka.

Vi samlas på parkeringen till reservatet. Ta med en liten matsäck.

Vandringen är inte särskilt lång och medelsvår. Det tar ca. 3 timmar.

I samarbete med Ulrika Sjölander.


Två smörbollar.

Smörbollar. Foto: Anna Carlemalm