Världsarvet Laponia

 

Tisdag 24 oktober kl. 19.00

Kom och hör mer om det fascinerande världsarvet Laponia. Renskötarkulturen har format landskapet undet tusentals år. Vi får besök av Laponiaförvaltningen som berättar om sitt natur- och kulturarv och varför detta område är världsunikt.

Vi bjuder på fika.

Foto: Carl-Johan Utsi