Ur havet steg berget

Höga Kusten blev utnämnt till Världsarv av UNESCO år 2000. Världsarvsutnämningen grundar sig på den stora och snabba landhöjning ägt rum här sedean den senaste istiden. I området finns världens största landhöjning, 286 m, på Skulebergets topp. Den som besöker Höga Kusten kan inom ett begränsat område se alla de avtryck som landhöjningen har lämnat i landskapet, till exempel kalottberg, klapperfält och avsnörda havsvikar.

Motiveringen till världsarvsutnämningen är:
"Området är en av de platser i världen som har isostatisk landhöjning till följd av inlandsisens försvinnande. Den isostatiska återbalanseringen framträder väl och områdets tydlighet består i omfattningen på den totala isostatiska landhöjningen på 286 meter som överträffar alla andra platser på jorden. Området är ett typexempel för forskning kring isostasi och utgör den plats där fenomenet först upptäcktes."

Naturum Höga Kusten är ett besökscentrum där du kan lära dig mer om landhöjningen och få tips om platser i världsarvet som är värda att besöka.

Kvarkens skärgård och Höga Kusten - ett gemensamt världsarv

År 2006 blev Kvarkens skärgård på finska sidan av Östersjön utnämnt till världsarv. Kvarkens skärgård och Höga Kusten grundar sin världsarvsstatus på samma värden och utgör därmed ett gemensamt, gränsöverskridande världsarv. Läs mer om Kvarkens skärgård.

Höga Kusten höjer sig ur havet. Foto: Carolina Hillerdal
Ett världsarv är en kultur- eller naturmiljö som anses så unik och värdefull att det är en angelägenhet för hela mänskligheten att bevara den. Världsarven utses av FN-organet UNESCO. Det första svenska världsarvet är Drottningholm, som blev världsarv 1991. Idag har Sverige 14 Världsarv.