12 besöksplatser

Länsstyrelsen har valt ut 12 platser i världsarvet Höga Kusten där du som besökare kan se landhöjningens fenomenen. En besöksplats är en plats i världsarvet där du kan se viktiga spår eller bevis för att landhöjningen har ägt rum. Platserna varierar i storlek och upplevelsen av världsarvet kan vara helt nära, till exempel då stigen går förbi ett klapperfält, eller på håll, till exempel som en utsikt över en avsnörd havsvik. Platserna har valts utifrån vetenskapliga värden och tillgänglighet. De ska även spegla hela världsarvet geografiskt och geologiskt. De fem viktigaste platserna ur ett vetenskapligt perspektiv är Skuleberget, Norrfällsviken, Skuleskogens nationalpark, Sörleviken och Högklinten.

 
Länsstyrelsen arbetar med att iordningställa besöksplatserna med bland annat nya informationsskyltar. Kontakta naturum om du vill veta mer!

Skags udde
Skagsudde
Skagsudde ligger längst norrut i världsarvet. Du som har lyssnat på land- och sjöväderrapporten känner säkert igen namnet. Här finns nämligen en väderstation, där också landhöjningen mäts. Idag är landhöjningen ca8 mmper år. Är du sugen på norrländska delikatesser kan ett besök på surströmmingsmuseet vara på sin plats. Museet ligger i Skeppsmalns gamla fiskeläge. I Skagshamn finns ett kapell från 1600-talet. Fyren på Skagsudde byggdes 1957 och är fortfarande bemannad.

 
Hitta hit: Skagsudde ligger ca30 kmfrån Örnsköldsvik. Från Örnsköldsvik kör du norrut på E4, tag av mot Skagshamn vid Idbyn.

Storön
Storön
Storön ligger längst söderut i världsarvet. Berggrunden består av diabas och sandsten. Diabasen har lagt sig som ett skyddande lager för den annars lätteroderade sandstenen. . Geologin är vacker och fascinerande och klippornas säregna former sätter fart på fantasin.

Landhöjningen har haft stor betydelse för öns historia. Under medeltiden hade fiskarna här en skyddad vik med en smal passage ut till havet. Redan under 1700-talets början hade dock passagen blivit märkbart grundare på grund av landhöjningen. Varje år efter islossningen samlades fiskarna för att rensa ut sten ur passagen.  På 1870-talet fick man ge upp kampen och fiskelägret övergavs. Storön blev naturreservat år 1970.
 
Hitta hit: Storön ligger utanför Norakusten norr om Hemsön. Det går endast att ta sig till ön med båt. En turbåt har senaste somrarna gått från Hörsångs camping.

Stortorget
Häggvik
Här kan man studera landskapets framväxt från en klassisk utkikslokal "Stortorget" samt besöka Mannaminnes världsarvsmuseum. Den berömda avsnörningen vid Trångsundet och Vågsfjärden syns från bergkrönet.
Skuleberget
Skuleberget
Detta är ett sägenomspunnet rövar-och blomsterberg. Med sin i världsarvssammanhang unikt högt belägna moränkalott är detta en typlokal för besökaren av världsarvet. Utställning och anläggningar på toppen som man kan ta sig till med lift. Naturum Höga Kusten finns nedanför branten.
Norrfällsviken
Norrfällsviken
En flack halvö i havet som översållat av klapperfält i olika stadier. Kulturspår finns det rikligt av och området är lättillgängligt med flera typer anläggningar.
Ulvön
Ulvön
På de två ulvöarna finns alla spår från landhöjningens verkningar förutom en högsta kustlinje. Fiskelägenas utveckling och andra kulturspår är tydliga exempel på landhöjningens effekter för människan
Skuleskogen
Skuleskogens nationalpark
Här finns alla typer av spår från landhöjningen, tydligare och fler än någon annanstans i världsarvet
Sörleviken
Sörleviken
En lång havsfjärd som gradvis håller på att snöras av. Jordbrukslandskapet med dess sorterade sediment är tillsammans med Ringkallebergets talusbranter sevärda naturgeografiska enheter. Längs vägen i en bergskärning finns en tydlig skiktning av olika bergarter.
Rödklitten
Rödklitten
Fornborgen på toppen påminner om mer krigiska perioder när lokalbefolkningen måste samlas för att skydda sig mot främlingar som kom från havet. Numera ligger Gavviksfjärden utanför Rödklitten och det långt till öppna havet. God utsikt har man från toppen av berget.
Högbonden
Högbonden
En klassisk fyrplats med vandrarhem och som är naturreservat. Här finns klapper och lökgrottor under utbildning. En tomtning, ett fornminne som berättar om människors tidigare boendeformer kan upplevas nära stigen upp till fyren
Trysunda
Trysunda
En av de vackraste öarna längs Sveriges kust med ett unikt fiskeläge. Olika spår  som påminner om landhöjningen kan hittas på ön som också är intressant ur geologisk synvinkel. Namnet Trysunda berättar om att det fanns tre sund här.
Högklinten
Högklinten
Ett berg som är översållat av klapperfält som berättar om olika perioder av Östersjöns utveckling. Bakom toppen finns grotta. Kanske är detta den bästa utsiktspunkten av alla i världsarvet med panorama åt alla håll.