Kvarkens skärgård - Finska sidan av Världsarvet

Kvarkens skärgård i Finland infördes på Världsarvslistan år 2006. Kvarkens skärgård och Höga Kusten utgör ett gemensamt geologiskt världsarv. Kvarkens låga flacka skärgård står i kontrast till Höga Kustens branta klippiga stränder. De utgör båda unika exempel på hur landhöjningen har präglat landskapet. Landhöjningen pågår fortfarande med ca 8 mm per år, och varje år reser sig ca 1 km2 nytt land ur havet i Kvarkens skärgård. Om 2500 år kan du gå torrskodd över Kvarken till finska sidan. 

Terranova, Kvarkens naturcentrum, är naturum Höga Kustens motsvarighet i Kvarkens skärgård. Läs mer om Terranova genom att klicka på länken till höger.

 
Geologiskt utgör Kvarkens skärgård en sk flack moränskärgård. Den högsta punkten är mindre än 20 m över havet — jämfört med Höga Kusten där höjdskillnaden kan vara över 300 m. Kvarkens skärgård är ett ungt landskap, endast 2000 - 3000 år gammalt, och i ständig förändring. Floran är speciell för landhöjningskusten och skärgården är mycket viktig häckningslokal för många fåglar.

Kvarkens skärgård. Foto: Pertti Malinen, Forstsstyrelsen©.

Kvarkens skärgård. Foto: Pertti Malinen, Forstsstyrelsen©.